שותפים ותורמים

פארק עמק הצבאים הינו פארק עירוני המנוהל ע"י החברה להגנת הטבע. התוכנית החברתית הינה פרי שיתוף פעולה של צוות הפארק ואגפי חברה ושיפור פני העיר (שפ"ע) בעיריית ירושלים, הקרן לירושלים, מנהל קהילתי בית רוס, עמותות השירות הלאומי וכן כל הארגונים ובתי הספר המהווים חלק מהתוכנית.

אגף שיפור פני העיר: מקצה בכל שנה תקציב לניהול והפעלה של הפארק השטח הפתוח, מבואת המבקרים ניהול עדר הצבאים והליבה הטבעית. באמצעות תקציבים אלו מופעל הצוות העוסק בפעילויות השונות לניהול והפעלת הפארק.

אגף חברה עיריית ירושלים: מקצה בכל שנה תקציב לטובת פעילות חברתית קהילתית בפארק הכוללת בין השאר את העבודה עם המתנדבים, קידום הפעילות החינוכית, פיתוח תוכן, פעילות, הכשרות ועוד. התוכנית השנתית ומודל ההפעלה החברתי גובשה יחד עם אגף חברה.

הקרן לירושלים: גיוס תרומות לפרויקטים פיזיי, ניהול חלק נכבד מהקמת הפארק.

מנהל קהילתי בית רוס: שותף פעיל בתכנון פעילויות החינוך והקהילה והתאמתן לאוכלוסיות השונות המתגוררות בקרבה יחסית לעמק.

מנהל קהילתי קטמונים: שותף פעיל בתכנון פעילויות החינוך והקהילה והתאמתן לאוכלוסיות השונות המתגוררות בקרבה יחסית לעמק.

עמותות השירות הלאומי: עוסקות באיתור מועמדים וגיוסם בשת"פ עם החברה להכנת הטבע.

בתי הספר, מוסדות וארגונים: קבוצות העוברות הכשרות, גיוס בני נוער מתנדבים.

צילום: עמיר בלבן

תורמים

בזכות תורמים רבים מהארץ ומהעולם מצליח פארק עמק הצבאים לפתח כיתות חוץ ומסתורי תצפית, לשקם אזורים נופיים, לטעת עצים ולהציב ספסלים, לפתח תוכניות חינוכיות ולעסוק בנושאים חברתיים שונים. אנו מכירים תודה לידידנו מישראל ומהעולם.